Nên Chọn Piano Điện Yamaha CLP Hay YDP ???

1. SỰ KHÁC NHAU VỀ BÀN PHÍM Khi đề cập đến bàn phím, đầu tiên phải kể đến bộ cơ bàn phím. Đây là bộ phận giúp ta cảm nhận cảm giác của bàn phím, từ độ nhạy phím thực tế cho đến cảm...