Những model piano điện tốt và đáng mua nhất hiện nay

YAMAHA

CLP 685, CLP 675, CLP 645, CLP 585, CLP 575, CLP 545, CLP 480, CLP S408, CLP S308

NU 1, DUP 22, DUP 20

CVP 409, CVP 509, CVP 605, CVP 609, CVP 705, CVP 709

YDP 163, YDP 144, YDP 164

KAWAI 

CA 65, CA 67, CA 95, CA 97, CA 48, CA 58

CN 27, CN 29

ROLAND

LX 15, LX 15E, LX 7, LX 17

HP 704, HP 702, HP 605, HP 603, HP508, HP507

 

 

Viết bình luận