Năm sản xuất đàn piano điện yamaha

Năm sản xuất Piano điện yamaha từ sau năm 2009 đến 2020

DÒNG CLP     

CLP 370 - 2008

CLP 380 - 2009

CLP 430 - 2011                                                      

CLP 440 - 2011                                                  

CLP 470 - 2012                                                     

CLP 480 - 2012                                                    

CLP S406 - 2012                                                        

CLP S408 - 2012                                                     

CLP 535 - 2014                                                    

CLP 545 - 2015                                                   

CLP 575 - 2015                                                    

CLP 585 - 2015                                                   

CLP 635 - 2016                                                   

CLP 645 - 2016                                                     

CLP 675 - 2016                                                  

CLP 685 - 2017

CLP 695 - 2017

CLP 735 - 2020

CLP 745 - 2020

CLP 775 - 2020

CLP 785 - 2020

CLP 795 - 2020

DÒNG CVP

CVP 501, 503, 509 (2009)

CVP 601, 605, 609, 609GP (2013)

CVP 701, 705, 709, 709GP (2015)

CVP 805, 809, 809GP (2020)

 

DÒNG YDP

YDP 141,151 161, 181 (2011 - 2012)

YDP 142, 162 (2013 - 2015) 

YDP 143, 163 (2015 - 2017)

YDP 144, 164 (2019)

 

Viết bình luận