Năm Sản Xuất Đàn Piano Điện Yamaha

Năm sản xuất Piano điện yamaha từ sau năm 2009 đến 2021

Yamaha
 

DÒNG CLP

CLP 370 - 2009

CLP 380 - 2009

CLP 430 - 2011                                                      

CLP 440 - 2011                                                  

CLP 470 - 2012                                                     

CLP 480 - 2012                                                    

CLP S406 - 2012                                                        

CLP S408 - 2012                                                     

CLP 535 - 2014                                                    

CLP 545 - 2015                                                   

CLP 575 - 2015                                                    

CLP 585 - 2015                                                   

CLP 635 - 2016                                                   

CLP 645 - 2016                                                     

CLP 675 - 2016                                                  

CLP 685 - 2017

CLP 695 - 2017

CLP 735 - 2020

CLP 745 - 2020

CLP 775 - 2020

CLP 785 - 2020

CLP 795 - 2020

___

DÒNG CVP

CVP 501, 503, 509 (2009)

CVP 601, 605, 609, 609GP (2013)

CVP 701, 705, 709, 709GP (2015)

CVP 805, 809, 809GP (2020)

___

DÒNG YDP

YDP 141,151 161, 181 (2011 - 2012)

YDP 142, 162 (2013 - 2015) 

YDP 143, 163 (2015 - 2017)

YDP 144, YDP164 (2019)

 

Viết bình luận