Hướng dẫn đổi sang tiếng anh piano yamaha clp series 500 và 600

Video hướng dẫn đổi sang giao diện tiếng anh của các dòng piano clp 545, 575, 585, 635, 645, 675, 685

Viết bình luận